1. /
  2. Avís legal
De conformitat amb l'article 10 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de “Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSI)”, posem en el seu coneixement la informació següent: CRDOP Siurana, [d'ara a endavant DOP Siurana], és el titular del portal web www.dopsiurana.com, que actua exclusivament com a explotadora, i gestora dels continguts dels portals Web, domiciliats a Passeig Sunyer, 4-6, 43202 Reus (Tarragona), Inscrita a el Registre Mercantil de Tarragona, és l'encarregada de l'explotació, la gestió i el funcionament del portal web esmentat anteriorment. Si voleu contactar amb nosaltres, podeu fer-ho mitjançant correu postal a l'adreça esmentada al paràgraf anterior, o bé a través del correu electrònic info@dopsiurana.com

CONCEPTE D'USUARI

La utilització del portal Web atribueix la condició d'Usuari, i implica l'acceptació total i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal, a la versió publicada per a DOP Siurana en el mateix moment en què l'Usuari accedeixi a la Web. En conseqüència, l'Usuari ha de llegir atentament aquest Avís Legal en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar el Web, ja que pot patir modificacions.

INFORMACIÓ SOBRE ELS VÍNCLES “LINKS”

La DOP Siurana no es fa responsable de les webs no pròpies o de tercers, a les quals es pot accedir mitjançant enllaços “links” o de qualsevol contingut posat a disposició per tercers. Qualsevol ús d'un enllaç o accés a una Web no pròpia és realitzat per voluntat i risc exclusiu de l'usuari i DOP Siurana no recomana ni garanteix cap informació obtinguda a través d'un enllaç aliè a la web de wwwdopsiruana.com, ni es responsabilitza de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivada de l'ús o mal ús d'un enllaç, o de la informació obtinguda a través d'aquest, incloent-hi altres vincles o webs, de la interrupció al servei oa l'accés, o de l'ús o mal ús d'un enllaç enllaç, tant en connectar al portal web www.dopsiurana.org, com en accedir a la informació d'altres webs des del mateix portal web.

RENÚNCIA I LIMITACIÓ DE LA RESPONSABILITAT

La informació i els serveis inclosos o disponibles a través de les pàgines web poden incloure incorreccions o errors tipogràfics. Periòdicament s'incorporen canvis a la informació continguda. DOP Siurana pot introduir en qualsevol moment millores i/o canvis als serveis o continguts. També s'adverteix que els continguts d'aquesta web tenen la finalitat informativa quant a l'oferta de serveis i tarifes. Segons el que preveu aquest avís legal i la resta de textos legals del present portal web.

INFORMACIÓ SOBRE L'EXEMPCIÓ DE TOTA RESPONSABILITAT DERIVADA D'UNA FALLADA TÈCNICA I DE CONTINGUT

DOP Siurana declina qualsevol responsabilitat en cas que hi hagi interrupcions o un mal funcionament dels serveis o continguts oferts a Internet, sigui quina sigui la seva causa. Així mateix, DOP Siurana no es fa responsable de caigudes de la xarxa, pèrdues de negoci a conseqüència d'aquestes caigudes, suspensions temporals del fluid elèctric o qualsevol altre tipus. DOP Siurana no declara ni garanteix que els serveis o continguts no siguin interromputs o que estiguin lliures d'errors, que els defectes siguin corregits, o que el servei o el servidor que el posa a disposició estiguin lliures de virus o altres components nocius, sens perjudici que DOP Siurana realitza els millors esforços a evitar aquest tipus d'incidents. En cas que l'Usuari prengués determinades decisions o realitzés accions sobre la base de la informació inclosa en qualsevol dels “websites”, es recomana la comprovació de la informació rebuda amb altres fonts.

INFORMACIÓ RELATIVA A LA PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

L'estructura, el disseny i la forma de presentació dels elements (gràfics, imatges, fitxers logotips, combinacions de colors i qualsevol element susceptible de protecció) estan protegits per drets de propietat intel·lectual, titularitat de DOP Siurana.

  1. Estan prohibides la reproducció, la transformació, la distribució, la comunicació pública, la posada a disposició del públic i, en general, qualsevol altra forma d'explotació, parcial o total dels elements referits a l'apartat anterior. Aquests actes dexplotació només podran ser realitzats en virtut dautorització expressa de DOP Siurana i que, en tot cas, hauran de fer referència explícita a la titularitat dels esmentats drets de propietat intel·lectual de DOP Siurana.
  2. Només està autoritzat per a l'ús privat del material documental elaborat per a DOP Siurana. En cap cas, no podrà suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistemes de seguretat que puguin estar instal·lats.
  3. Excepte autorització expressa de DOP Siurana no es permet l'enllaç a “pàgines finals”, el “frame” i qualsevol altra manipulació similar. Els enllaços han de ser sempre a la pàgina principal o “home page” DOP Siurana.
  4. Els signes distintius (marques, noms comercials) de DOP Siurana estan protegits per drets de propietat industrial, queda prohibida la utilització o manipulació de qualsevol d'aquests, excepte autorització expressa i per escrit de DOP Siurana.